Jun 272013
 

คำแนะนำสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย สำหรับกล่าวอวยพร คู่บ่าวสาว….

คำอวยพรวันแต่งงาน
การมีชีวิตคู่ที่อยู่กันได้ยั่งยืนต้องมีหลักปฏิบัติสำคัญ เรียกว่าเปรยคาถาสำหรับ ชีวิตคู่ ดังนี้
1.ขยันทำงาน ทำมาหากิน คนขยันจักไม่ฟุ้งซ่าน
2.เอาใจใส่ เอาใจเขามาใส่ ใจเรา
3.เข้าใจซึ่งกันและกัน
4.ไว้ใจกัน

คาถาย่อคือ รวมคำหน้า ทั้ง 4 ข้อเข้าด้วยกันนั่นคือ

“ขยัน เอา เข้า ไว้”

รับรองชีวิตคู่ไม่มีวันล่ม ยิ่งทุกเช้า-เย็น ชีวิตคู่มีแต่เป็นปึกแผ่น..555 ..